Wybory do Rady Osiedla

Na zebraniu w dniu 2020-10-09 ukonstytuowała się Rada Osiedla nr 8 „Mościce” w następującym składzie:

 
Przewodniczący RO – Jan Wielgus
Z-ca Przewodniczącego RO – Edyta Kowalska
 
Przewodniczący Zarządu RO – Tomasz Żmuda
Z-ca Przewodniczącego Zarządu RO – Ewa Obrzut
Sekretarz Zarządu RO – Jakub Wrona
Członek Zarządu RO – Henryk Iwaniec
Członek Zarządu RO – Wojciech Nowak
 
Członkowie RO :
  • Karolina Florek
  • Tadeusz Garnuszek
  • M. Gilesz – Kisielewicz
  • Marcin Kalicki
  • Kazimierz Leśniak
  • Andrzej Mechla
  • Stanisław Piwowarski
  • Hanna Spala
Dziękujemy radnej Pani Angelice Świtalskiej za przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla, dziękujemy za udział w spotkaniu: Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowie Panu Jakubowi Kwaśnemu, dziękujemy Radnym Paniom Annie Krakowskiej i Kindze Klepackiej, było nam miło spotkać się z Państwem licząc na dalsza owocną współpracę w rozwiązywaniu problemów naszego osiedla.