Realizacja budżetu


W 2021 roku z odmrożonego budżetu Rady Osiedla „Mościce” będą wykonane (wrzesień – październik) następujące remonty ulic:

  • ul. Ks. Reca – dokończenie remontu – 127 000 zł
  • ul. Chemiczna – remont chodnika do ul. Dunajcowej – 65 000 zł
  • ul. Lisia – remont asfaltem – 45 000 zł.
  • ul. Skrzetuskiego – remont – 50 000 zł.
  • ul. Piękna – remont destruktem z przelaniem – 62 000 zł.
  • ul. Powstańców Styczniowych – końcówka – remont destruktem z przelaniem – 25 000 zł.
  • ul. Prosta – remont – 63 000 zł.
  • ul. Zbylitowska – oświetlenie chodnika i okolic przy wiadukcie PKP

Niestety nie będzie wykonany remont chodnika i instalacja oświetlenia między ul. Brzozową a ul. Broniewskiego, ponieważ zadanie zostało negatywnie zaopiniowane ze względu na niewystarczające środki (40 000 zł) gdyż tak bardzo wzrosły koszty w przeciągu kilku miesięcy, a Rada Osiedla nie miała z czego dopłacić brakującej sumy.

  • zamontowane zostaną 2 ławki i 2 kosze na terenie TOSiR-u według wskazań mieszkańców, oraz 1 ławka i 1 kosz w pobliżu boiska do koszykówki przy ul. Akacjowej i przy ul. Traugutta, a także przy ul. Armii Krajowej obok nowoutworzonego przystanku autobusowego linii 24,
  • do wymiany na nowe zostały przeznaczone 4 tablice Rady Osiedla (według wskazań specjalistów nie opłaciło się je remontować)