Plan zadań

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca września tego roku Rada Osiedla Mościce powinna uchwalić plan zadań do zrealizowania na terenie osiedla Mościce, finansowanych ze środków przeznaczonych przez Gminę Miasta Tarnowa do podziału między poszczególne osiedla.

Dla Mościc kwota na rok 2022 to 566 442 zł czyli nieco ponad pół miliona złotych. Jest to najwięcej spośród wszystkich tarnowskich osiedli, ale i potrzeby Mościc są olbrzymie, ze względu na wieloletnie zaniedbania inwestycyjne.

Rada Osiedla rozpoczyna konstruowanie listy zdań (na którą muszą się składać zadania tzw twarde (np. remonty dróg, chodników, modernizacja infrastruktury) jak i miękkie (inicjatywy społeczno-kulturalne, ochrona środowiska) kierując się znanymi już potrzebami (np. sprawy oczekujące na realizację kilka lat, przesuwane przez Miasto w realizacji ze względu na brak środków) ale prosimy również o zgłaszanie aktualnych potrzeb i propozycji!

Zgłoszenia i pomysły wysyłajcie na adres e-mail radaosiedla8@umt.tarnow.pl. Pamiętajcie, że największe szanse na powodzenie mają inicjatywy popierane przez mieszkańców (lista z podpisami popierającymi bywa w tym przypadku bardzo przydatna).

Zgłaszając swój pomysł pamiętajcie jednak, ze droga do jego realizacji niekoniecznie będzie szybka – Rada Osiedla dobierając zadania kieruje się potrzebami społecznymi (więcej mieszkańców w danej lokalizacji), jak również możliwościami finansowymi (tak, wiemy, że wiele ulic wymaga pilnego remontu, ale koszty takich remontów połączonych często np. z budową kanalizacji to nierzadko kwoty sięgające kilku milionów złotych czyli wielokrotnie przekraczające możliwości budżetu Rady). Projekt musi być również skonsultowany z odpowiednim wydziałem Urzędu Miasta, który dokona kosztorysowania, co wymaga czasu.

Czekamy jednak na Wasze pomysły i propozycje !