Mościce moją piękną bajką – finał

Dziękujemy Pani Dyrektor CSM @Annie Chmurze za pomoc w organizacji konkursu.

Dziękujemy za udział Radnemu Województwa Małopolskiego Krzysztofowi Nowakowi oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego za ufundowane licznych nagród w konkursie.

Ponadto dziękujemy Firmie Imprex, @Planta, Bistro Jaskółka Mościce, Norbert Kaczmarczyk Poseł na Sejm RP oraz firmie Agnes.

Dziękujemy za przybycie Radnej Rady Miejskiej w Tarnowie Agnieszce Danielewicz.