Kontakt

Rada Osiedla Nr 8
Jednostka Pomocnicza Miasta Tarnowa

ul. Chemiczna 2
33-101 Tarnów