Budżet obywatelski

 

W nawiązaniu do informacji na temat projektów skierowanych do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego 2022, Rada Osiedla Mościce informuje, że w wyniku prowadzonych rozmów i konsultacji opracowany został wniosek projektu o nazwie „Rewitalizacja skweru przy Miejskim Domu Sportu”. Inicjatorem projektu oraz osobą, która opracowała wniosek był Radny Osiedla Mościce Wojciech Nowak.

Projekt przewidywał rewitalizację terenu zielonego zlokalizowanego przy Miejskim Domu Sportu i zespole basenów letnich, w części którego planowana jest budowa pętli autobusowej. W trosce o dobro mieszkańców, dbałość o cenne w substancji miejskiej tereny zielone oraz wygląd Mościc, projekt zakładał stworzenie wspólnej, spójnej koncepcji zagospodarowania tego terenu, tak aby pętla autobusowa nie stała się betonowym placem z metalowymi wiatami przystankowymi w miejscu terenów zielonych.

Gotowy wniosek wraz z podpisami osób popierających został złożony w Urzędzie Miasta Tarnowa. Wniosek został oceniony pozytywnie przez Komisję Strategii Rozwoju Miasta Rady Miejskiej, jednakże nie został przez Prezydenta dopuszczony do głosowania z powodów merytorycznych (czas realizacji zadania przekracza rok budżetowy – zadanie możliwe do zrealizowania dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej i budowie pętli autobusowej0. Wnioskodawca czyli Wojciech Nowak wniósł odwołanie do Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej podnosząc, że projekt może być realizowany niezależnie od braku prac przy budowie pętli autobusowej.

Ostatecznie odwołanie to nie zostało przez Komisję uznane, jednakże Przewodniczący Komisji Radny Miejski Sebastian Stepek deklarował zrozumienie dla istoty projektu oraz chęć dopilnowania sprawy modernizacji skweru powiązanej z projektem pętli w sytuacji pozyskania środków i rozpoczęcia budowy pętli autobusowej.

Wnioskodawca przyjął do wiadomości te informacje, wychodząc z założenia, że jeśli w najbliższym czasie budowa nie zostanie rozpoczęta, nie zmieni się również charakter zieleńca. Istotą projektu było wszakże zachowanie maksymalnej ilości terenu zielonego w tym rejonie.

Rada Osiedla w tej sytuacji będzie monitorować plany inwestycyjne dotyczące terenu przy zespole letnich pływalni. W chwili uzyskania informacji o podjęciu przez Miasto procesu inwestycyjnego na tym terenie, podejmie działania umożliwiające realizację założeń projektu, traktując go jako zawieszony czasowo.