Nie oddamy części Mościc !!!
mck

Mam nadzieję że to już ostatni list w sprawie zaistniałej między Osiedlem Koszyckie, a Osiedlem Mościce, i mam nadzieję że dalsze rozmowy będziemy prowadzić w gronie bezpośrednio zainteresowanych – merytorycznie i na argumenty, a decyzje będą podejmowane w pełni demokratycznie.

Muszę jednak odnieść się do listu Pana Tadeusza Jana Mazura Przewodniczącego Rady Osiedla Koszyckie opublikowanego w Temi z dnia 13.12.17 r. gdyż list ten zawierał wiele nieścisłości.

Po pierwsze nie wyrażałem tylko swojego zdania , ale było to zdanie mieszkańców osiedla którzy chcą bronić historycznych granic utworzonych w 1929 roku Mościc. Pragnę przypomnieć że Mościce powstały jako samodzielne osiedle przyzakładowe zaplanowane w zgodzie z ideą brytyjskiego urbanisty Howarda jako miasto-ogród, i od chwili powstania do 1954 r. było samorządną gminą. Mieszkańcy są dumni ze swojej dzielni –cy pełnej zieleni i z faktu że Mościce są obok Podkowy Leśnej najczęściej wymieniane jako przykład dzielnicy – ogrodu w Polsce.

To rodzi odpowiedzialność i dbałość a nawet miłość do Mościc i naszym obowiązkiem jest chronić to dobro które pozostawiły nam mądre pokolenia przed nami, i przekazać je swoim następcom, w formie jaka została zaplanowana i wykonana, bo się po prostu sprawdziła. Nie myślimy też wytaczać armat - jak chce Pan Przewodniczący - bo niestety te armaty wytoczyła Rada Osiedla Koszyckie, przez wybranie takiej a nie innej drogi do wytyczonego celu. Normalnie gdy się chce coś osiągnąć siada się do rozmów, a nie sięga po cel drogą faktów dokonanych, i to budzi nasz sprzeciw.

Niestety jest wiele działań ze strony Rady Osiedla Koszyckie które podejmowano mając na względzie tylko swoje interesy i wytyczony cel, a to mogło wpływać – i zdaniem wielu wpływało - na zdanie osób chcących się oddzielić od Mościc. Nie napisałem też że Osiedle Koszyckie liczy sobie 90 lat, bo wiem że powstało w 1972 r. z odrolnionych ziem Koszyc Wielkich i Zbylitowskiej Góry przyłączonych wcześniej do Tarnowa. Nieprawdą jest więc jak twierdzi Pan Przewodniczący że wyłoniło się z Mościc. Nieprawdą jest też, że w tej części Mościc o której dyskutujemy powstało wiele nowych ulic gdyż nie powstała żadna, a najnowszą jest ul. Nad Białą która powstała jeszcze w ubiegłym wieku, a została wyremontowana 5 lat temu za kwotę 1.800.000 zł i kwota ta została zapisana Mościcom.

Zgadzam się z Panem Przewodniczącym Tadeuszem Janem Mazurem że w demokracji najważniejsza jest wola mieszkańców, ale ważne jest aby mieli dostęp do obiektywnej i wszechstronnej informacji i mogli podejmować decyzje bez jakiejkolwiek presji.

Jan Wielgus
Przewodniczący Rady Osiedla nr 8 Mościce

góra strony