Wypowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Mościc
logo_fb

W nawiązaniu do artykułu „Czy będą nowe granice tarnowskich osiedli „poświęconemu głównie próbie oderwania od Mościc historycznej części przez sąsiednie Osiedle Koszyckie chcę powiadomić że oficjalnego naszego stanowiska nie było, gdyż nie było oficjalnego zgłoszenia tej sprawy, a ponieważ jakieś przecieki były to i temat był dyskutowany.

Od kilku dni temat funkcjonuje oficjalnie za sprawą Temi, pragnę więc odpowiedzieć w imieniu mieszkańców Mościc którzy uważają że najbardziej naturalną i historyczną granicą dzielącą osiedla jest ul. Krakowska.

Mościce powstały jako samodzielne Osiedle przemysłowe w 1927 r. w 1929 usankcjonowały się obecne granice w wyniku połączenia dwu wsi Świerczków i Dąbrówka Infułacka której przysiółek zwany Plewęcinem sięgał właśnie ul. Krakowskiej. Mościce do 1954 r. były samodzielną gminą, choć w 1951 r. stały się dzielnicą Tarnowa.

Niestety w drodze do celu jakim jest aneksja historycznej części Mościc, Rada Osiedla Koszyce popełnia pewne nadużycia i wykorzystuje fakt dość znacznych różnic w stanie infrastruktury osiedlowej, zwłaszcza drogowej. Problem jest niestety złożony, przez wiele lat o infrastrukturę osiedlową Mościc dbały Zakłady Azotowe i była to jakby rekompensata za uciążliwości i zagrożenia wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa dużego i uciążliwego za- kładu chemicznego. Kilkanaście lat temu Z.A. wycofały się z tej opieki uważając że płacą miastu odpowiednio duże podatki, niestety miasto Tarnów nie do końca przejęło obowiązki gospodarza Mościc i w ten sposób powstawały zaległości, które staramy się sukcesywnie zmniejszać. Dużo udało się zrobić na mocno zaniedbanym Osiedlu Zbylitowska Góra, zaczęliśmy też poprawiać tę część którą się nam chce oderwać, zmodernizowana została ul. Nad Białą i Tęczowa w przyszłym roku będzie modernizowana ul. Barwna, pozostają na następne lata dość specyficzne ulice: Niebieska, Żółta i Modra. Jest wymagająca dużych remontów dróg ta część Mościc od ul. Czerwonej do rzeki Białej, są tereny po dawnej strefie ZA jest centrum dzielnicy z poważnymi problemami braku parkingów i nadmiernego ruchu samochodów z i do autostrady i do ZA.Musimy to zmieniać sukcesywnie bo skala potrzeb w całej dzielnicy jest ogromna.

Argument że mieszkańcy Mościc korzystają z infrastruktury Osiedla Koszyce jest też dziwny, gdyż nie jest to częste. Do naszej dzielnicy często przyjeżdża tysiące gości na imprezy sportowe, kulturalne czy widowiskowe i jesteśmy z tego dumni, choć stanowi to dla nas dużą niedogodność gdyż ulice i chodniki są zablokowane przez samochody. Na co dzień nasze ulice, chodniki ,skwerki, miejsca przed blokami też są blokowane przez pracowników ZA i uczniów szkół i musimy się z tym pogodzić bo taki jest wymóg czasów w których żyjemy . W imieniu mieszkańców Mościć zwracam się do Przew. Rady Osiedla Koszyce Pana Tadeusza Mazura o głębszą analizę podejmowanej próby , gdyż nasz sprzeciw będzie kategoryczny.

Przewodniczący Rady Osiedla nr 8 Mościce

góra strony