Posiedzenie Rady Osiedla 2016-01-12


W dniu 12 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Hotelu Cristal Park odbyło się uroczyste, noworoczne posiedzenie Rady Osiedla.

Zarząd Rady Osiedla nr 8 Mościce zaprosił na to spotkanie Prezydenta Miasta Tarnowa - Pana Romana Ciepielę oraz Przewodniczącego Rady m/Tarnowa - Pana Kazimierza Koprowskiego.


W posiedzeniu Rady Osiedla nr 8 Mościce uczestniczyli :

Rada Osiedla nr 8
 1. Przewodniczący Rady Osiedla Mościce - Pan Jacek Rafiński
 2. V-ce Przewodniczący Rady Osiedla Mościce - Pan Janusz Wielgus
 3. Sekretarz Rady Osiedla Mościce - Pan Tadeusz Garnuszek
 4. Członek Zarządu Rady Osiedla - Pani Alina Kijak
 5. Członek Rady Osiedla - Pan Jerzy Furmański
 6. Członek Rady Osiedla - Pan Leszek Kozioł
 7. Członek Rady Osiedla - Pan Mirosław Wiśniewski
 8. Członek Rady Osiedla - Paweł Wąs
Ze strony UM Tarnowa :
 1. Prezydent Miasta Tarnowa – Roman Ciepiela
 2. Przewodniczący Rady Miasta- Kazimierz Koprowski
 3. Pełnomocnik Prezydenta- Jadwiga Stankiewicz
 4. Z-ca Dyrektora ZDiK – Marian Ogrodnik
 5. Radna Anna Krakowska
 6. Radny Marian Wardzała
 7. Radny Tadeusz Gancarz

Przebieg posiedzenia Rady Osiedla :

1. Życzenia noworoczne Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli, podziękowania oraz przedstawienie strategii i zamierzeń w naszym rejonie miasta Tarnowa

2. Sprawozdanie z działalności Rady za lata 2012-2015

3. Kierunki dalszych działań

4. Wypowiedzi mieszkańców Mościc

5. Wypowiedź przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz Radnych

6. Poczętunek i rozmowy przy kawie
góra strony