Posiedzenie Rady Osiedla 2015-01-22


W dniu 22 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Hotelu Cristal Park odbyło się uroczyste, noworoczne posiedzenie Rady Osiedla.

Dla wyrażenia wagi przedmiotowego Zebrania, Zarząd Rady Osiedla nr 8 Mościce zaprosił włodarzy n/miasta w osobach Prezydenta m/Tarnowa - Pana Romana Ciepielę oraz Przewodniczącego Rady m/Tarnowa - Pana Kazimierza Koprowskiego na to spotkanie. Jednak splot ważnych obowiązków (sesja Rady Miejskiej, a w tym uchwalanie budżetu sprawiły, że osoby te nie mogły uczestniczyć w Zebraniu Rady Osiedla nr 8 w Mościcach.


W posiedzeniu Rady Osiedla nr 8 Mościce uczestniczyli :

Rada Osiedla nr 8
 1. Przewodniczący Rady Osiedla Mościce - Pan Jacek Rafiński
 2. V-ce Przewodniczący Rady Osiedla Mościce - Pan Janusz Wielgus
 3. Sekretarz Rady Osiedla Mościce - Pan Tadeusz Garnuszek
 4. Członek Zarządu Rady Osiedla - Pani Alina Kijak
 5. Członek Rady Osiedla - Pan Jerzy Furmański
 6. Członek Rady Osiedla - Pan Leszek Kozioł
 7. Członek Rady Osiedla - Pan Mirosław Wiśniewski
 8. Członek Rady Osiedla - Paweł Wąs
Ze strony UM Tarnowa :
 1. Dyrektor - Pan Kazimierz Madej
 2. Dyrektor - Pan Stanisław Piotrowski
Zaproszeni i przybyli goście (mieszkańcy Osiedla Mościce)
 1. Pani Lucyna Kalemba
 2. Pan Radzik Andrzej
 3. Pan Zdzisław Baczek
 4. Pan Kuź Piotr
 5. Pani Lucyna Osuch
 6. Pani Anna Rafińska
 7. Pan Andrzej Ogrodnik
 8. Pani Daniela Kulpa
 9. Pan Mariusz Kasiński
 10. Pan Łukasz Szczerba

Przebieg posiedzenia Rady Osiedla :

1. Sprawozdanie z działalności Rady za lata 2012-2014

2. Kierunki dalszych działań

3. Wypowiedzi mieszkańców Mościc

4. Wypowiedź przedstawiciela Urzędu m/Tarnowa, Pana Kazimierza Madeja

5. Rozmowy przy poczęstunku
góra strony