Uroczyste posiedzenie RO 2018


1 lutego członkowie Rady Osiedla Mościce spotkali się na tradycyjnym, noworocznym spotkaniu z Władzami Miasta, przedstawicielami instytucji działających na terenie Mościc, radnymi Rady Miejskiej, aktywnymi mieszkańcami.

Była to okazja do podsumowania minionego roku, rozmów o działaniach koniecznych w roku 2018, zadania pytań Panu Prezydentowi Romanowi Ciepieli.

Pytano m.in. o sprawy parkingów, inwestycji, możliwości współpracy między Grupa Azoty a MPEC w kontekście cen ciepła.

Dzięki wprowadzeniu do miejskiego budżetu, w roku 2018 możliwa będzie m.in. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zbylitowska – Chemiczna, budowa kolektora odwadniającego okolice ulic Pasterskiej i Pędrackiego, wykonanie nawierzchni parkingu mościckiego cmentarza.