Spotkanie Radnej RM, Anny Rafińskiej i Przedstawicieli RO Nr 8
z Prezydentem Miasta Tarnowa, Ryszardem Ścigałą w dniu 29.05.2013

Na spotkaniu przekazano stanowisko Rady Osiedla Nr 8 "Mościce"

  1. Problematyka Studium planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Mościce. Zobacz pismo Centrum Rozwoju Miasta do Rady Osiedli »

  • Tereny Dunajcowa, Witosa, Chemiczna,
  • Działka Norwida, Racławicka, Sienkiewicza,
  • Tereny za MCK, Traugutta, Czerwonych Klonów, Tor Kolejowy.

  2. Inwestycje i remonty w Osiedlu na rok 2013, z budżetu Gminy Miasta Tarnowa - Najpilniejsze do wykonania. Zobacz zasady finansowania »

  • budowa miejsc parkingowych przy jezdni, przylegających do działki MCK przy ul. Traugutta oraz remont chodnika,
  • remont nawierzchni części ulicy Traugutta (od okolicy Hotelu Crystal Park) i części ulicy Akacjowej (będącej przedłużeniem ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Ks. Indyka),
  • ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Podgórskiej,
  • remont nawierzchni ulic Ledóchowskich, Moraczewskiego, Prosta, Wygodna,
  • przeniesienie obiektów placu zabaw z działki miejskiej przy ul. Kruczkowskiego na łąkę przy ul. Racławicka - Norwida - Sienkiewicza,
  • remont ok. 400 m. ul Armii Krajowej,
  • podjęcie prac nad ograniczeniem przejazdu ruchu samochodów ciężarowych na terenie osiedla mieszkaniowego, z uwzględnieniem stanowiska mieszkańców i Rady Osiedla.

  3. Do bieżących problemów mieszkańców Osiedla należą :

  • brak miejsc parkingowych, dewastacja chodników i zieleni podczas imprez sportowych i innych, w osiedlu przyzakładowym,
  • zdewastowane nawierzchnie uliczek wewnątrzosiedlowych,
  • wadliwie działająca kanalizacja burzowa,
  • oznakowanie dróg,
  • oświetlenie niektórych ulic, szczególnie w obszarze Osiedla przyzakładowego,

góra strony