Remont ul. Pasterskiej

Od wielu lat przy ul. Pasterskiej zmagamy się z problemem komunikacyjnym (zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i stanu technicznego), jakim jest przejazd tą „ulicą” wzdłuż Parku Sośnina zarówno z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry jak i odwrotnie.

Remontowana ulica musi spełniać wymogi dla tego typy dróg i poza jej poszerzeniem do min. 5 m, wzdłuż ulicy musi zostać zbudowany chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa.

Od kilku lat Rada Osiedla Mościce na wniosek mieszkańców podejmowała starania o remont tej ulicy. W tym czasie napotykaliśmy wiele różnego rodzaju problemów, które uniemożliwiały szybką realizację tej inwestycji. W bieżącym roku inwestycja weszła wreszcie w fazę realizacji, która ma potrwać do roku 2022.

Kiedy wreszcie wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze do realizacji inwestycji, pojawił się kolejny problem. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Komunikacji UM Tarnowa, niemożliwy będzie remont ulicy bez jej poszerzenia, a co za tym idzie wycięcia kilkudziesięciu drzew (co stanowi niezbędne minimum) rosnących po stronie Parku Sośnina. Nie ma możliwości poszerzenia ulicy po przeciwnej stronie. Nie ukrywamy, że taka wycinka jest dużą stratą dla środowiska, którą jednak Rada Osiedla Mościce będzie chciała zniwelować poprzez nasadzenie ok. 100 nowych drzew na terenie Mościc. Jeśli sprawa wycięcia drzew spotka się ze sprzeciwem szerszych grup społecznych, sprawa remontu ulicy może zostać wstrzymana nawet na kilkadziesiąt lat.

W dniu 27 kwietnia odbyła się wizja lokalna na ul. Pasterskiej. Na spotkaniu rozważano wszystkie propozycje które pojawiły się wyniku rozmowy z mieszkańcami. W spotkaniu brali udział: Dyrektor ZDiK Artur Michałek, nadleśniczy i przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Przewodniczący RO Mościce Jan Wielgus oraz Radni Miejscy Anna Krakowska i Tomasz Żmuda. Liczymy na pomyślne zakończenie i remont drogi.

Dla wszystkich osób zainteresowanych pracami przy ul. Pasterskiej udostępniamy mapkę planowanego przebiegu drogi.

Zobacz mapkę: