Realizacja zadań

Niestety w tym roku udało się zrealizować tylko 25 proc. zadań budżetu RO kadencji 2016-2020, pozostałe 75 proc. zostało zablokowane przez Prezydenta ze względu na zmniejszone dochody miasta spowodowane pandemią.

W ramach tych 25 proc. wykonano:
 1. Dokończenie programu Mościce w 120 min – 20.000 zł.
 2. Zakup i montaż 2 ławek na os. Zbylitowska Góra – 1.600 zł.
 3. Zakup i montaż 8 koszy w centrum osiedla – 3.200 zł.
 4. Pomoc dla Szkoły Podst. nr 20 – 11.000 zł.
 5. Pomoc dla Szkoły Podst. nr 17 i IV LO – 11 000 zł.
 6. Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej przyjazd do Tarnowa Ojca św. Jana Pawła II – 14.000 zł.
 7. Dodatkowa tablica RO i zamknięcia do już istniejących – 2.000 zł.
 8. Chodnik i bariery przy skrzyżowaniu ulic Norwida i Czerwonej – 25.000 zł.
 9. Zakup i montaż tablicy na nekrologi przy ul. Ks. Indyka – 1.500 zł.
 10. Remont ul. Zagrodowej – 43. 000 zł.
 11. Zakup i montaż stojaka na rowery ul. Czarna Droga – 720 zł.

 

Niewykonane w tym roku zadania ujęto w budżecie na rok 2021:

 1. Ul. Ks. Reca dokończenie remontu – 127.000 zł.
 2. Ul. Chemiczna – remont chodnika – 65.000 zł.
 3. Ul. Broniewskiego – Brzozowa – remont płytami chodnika i oświetlenie – 45.000 zł.
 4. Ul. Lisia – remont destruktem z przelaniem – 45.000 zł.
 5. Ul. Skrzetuskiego – remont – 50.000 zł.
 6. Organizacja Dni Mościc- tematem sport balonowy – 13.000 zł.

 

Dodatkowo w budżecie oddanym do dyspozycji RO ujęto:

 1. Ul. Piękna – remont destruktem z przelaniem – 45.000 zł.
 2. Ul. Prosta- remont – 45.000 zł.
 3. Ul. Powstańców Styczniowych końcowy odcinek- remont destruktem z przelaniem – 25.000 zł.
 4. Ul. Zbylitowska – pod wiaduktem – dokumentacja oświetlenia chodnika z przyległym terenem – 15.000 zł.
 5. Urodziny Mościc- biesiada integracyjna – 5.000 zł.
 6. Gra terenowa dla szkół – za Jaskółką w Mościce – 3.000 zł.
 7. Pomoc dla 4 szkół i 2 przedszkoli w realizację różnych pilnych zadań – po 12.000 zł. – razem 72.000 zł.