Uchwały

 • Uchwała nr 6 z dn. 2016-08-19 W sprawie przesunięcia środków na realizację zadań Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 5 z dn. 2016-06-29 W sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia zakazu przejazdu przez Osiedle Mościce samochodów ciężarowych Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 4 z dn. 2016-06-29 W sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji dojazdu do pawilonu handlowego Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 3 z dn. 2016-06-29 W sprawie poparcia starań mieszkańców ul. Zagrodowej Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 2 z dn. 2016-05-10 Powołanie Zarządu Rady Osiedla Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 1 z dn. 2016-05-10 Powołanie Przewodniczącego i Zastępcy Rady Osiedla Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 17A z dn. 2013-12-12 – Wykonanie zadań poprawiających infrastrukturę miejską osiedla Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 17 z dn. 2013-12-12 Wsparcie projektu do Funduszu Obywatelskiego 2014 Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 16 z dn. 2013-08-07 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 15 z dn. 2013-12-12 Zadania do wykonania w roku 2014 z funduszy do dyspozycji Rad Osiedlowych Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 14 z dn. 2013-04-25 Projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 13 z dn. 2012-12-11 Wydatków na rzecz Osiedla Mościce w 2013 roku Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 12 z dn. 2012-12-11 Bezpieczeństwa i porządku Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 11 z dn. 2012-09-18 Zadań z funduszy do dyspozycji Rady Osiedla Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 10 z dn. 2012-09-18 Wniosku o zmiany Statucie Rady Osiedla Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 9 z dn. 2012-07-16 Przydziału zadań Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 8 z dn. 2012-07-16 Ważności wyborów Zarządu Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 7 z dn. 2012-07-16 Odwołania Zarządu Rady Osiedla i wyboru nowego Zarządu Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 6 z dn. 2012-06-25 Zawieszenia w wykonywaniu czynności Sekretarza Zarządu Rady Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 5 z dn. 2012-06-25 Zawieszenia wykonywania Uchwały nr 2 z dn. 2012-05-10 Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 4 z dn. 2012-05-10 Akceptacji wyborów Członków Zarządu Osiedla Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 3 z dn. 2012-05-10 Akceptacji wyborów Wiceprzewodniczącego Rady i Zarządu Osiedla Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 2 z dn. 2012-05-10 Wyboru Zarządu Rady Osiedla Pobierz plik pdf
 • Uchwała nr 1 z dn. 2012-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Pobierz plik pdf