Sprawozdanie z działalności Rady za lata 2012-2014Informacja dla mieszkańców - Tablice informacyjne - 7 szt.

Tablice informacyjne

Informacja dla mieszkańców - Strona internetowa

Strona internetowa

Informacja dla mieszkańców - Strona na portalu Facebook

Strona na portalu Facebook

Parking ul. Langiewicza

Parking ul. Langiewicza

Doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 33

Doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 33

Remont części chodnika, ul.Ks.Indyka - Langiewicza

Remont części chodnika, ul.Ks.Indyka - Langiewicza

Wykonanie barier przy rowie, ul. Cz. Droga

Wykonanie barier przy rowie, ul. Czarna Droga

Remont ziemnej nawierzchni parkingu koło cmentarza

Remont ziemnej nawierzchni parkingu koło cmentarza

Wykonanie barier energochłonnych na wjeździe na ul.Dunajcową od ul Chemicznej

Wykonanie barier energochłonnych na wjeździe na ul.Dunajcową od ul Chemicznej

Odtworzenie ścieżek ziemnych wraz z krawężnikami i klombem na skwerze - ul. Jarzębinowa

Odtworzenie ścieżek ziemnych wraz z krawężnikami i klombem na skwerze - ul. Jarzębinowa

Wyrównanie poziomu jezdni z krawężnikami wjazdów do posesji - ul. Kolejowa

Wyrównanie poziomu jezdni z krawężnikami wjazdów do posesji - ul. Kolejowa

Remont jezdni i zatoki postojowej przy bloku Kasztanowa 9 - ul. Kasztanowa

Remont jezdni i zatoki postojowej przy bloku Kasztanowa 9 - ul. Kasztanowa

Ułożenie 3 przejść przez trawnik - ul. Traugutta

Przejścia przez trawnik - ul. Traugutta

Sprzęt nagłaśniający - Zespół Szkół Sportowych

Sprzęt nagłaśniający - Zespół Szkół Sportowych

Remont chodników - ul. Kmicica

Remont chodników - ul. Kmicica

Poprawa nawierzchni ulicy („kora”+ asfalt) - ul. Turystyczna

Poprawa nawierzchni ulicy („kora”+ asfalt) - ul. Turystyczna

góra strony


Zgodnie z naszymi sugestiami UMT wykonał :


Ograniczenie przejazdu przez ul. Jaśminową i inne ograniczenia

Ograniczenie przejazdu przez ul. Jaśminową i inne ograniczenia

Poprawa organizacji ruchu w południowej części Osiedla

Poprawa organizacji ruchu w południowej części Osiedla

Przejścia dla pieszych ul. Czarna Droga, ul. Zbylitowska i inne

Przejścia dla pieszych ul. Czarna Droga, ul. Zbylitowska i inne

Odwodnienie dojazdu do działek

Odwodnienie dojazdu do działek

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych przy sklepie "Biedronka"

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych przy sklepie BIEDRONKA

Wymiana starych Akacji na nowe przy ul. Traugutta. Plan nasadzeń nowych drzew

Wymiana starych Akacji na nowe przy ul. Traugutta

Uporządkowanie parkowania i chodników przy ul. Akacjowej

Uporządkowanie parkowania i chodników przy ul. Akacjowej

Likwidacja zalewania skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. ks. Indyka

Likwidacja zalewania skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. ks. Indyka

Przywrócenie ścieżki spacerowej wraz z ławkami

Przywrócenie ścieżki spacerowej wraz z ławkami

Remont ul. Armii Krajowej

Remont ul. Armii Krajowej

Orlik. Podwyższenie siatki od ul. Gałczyńskiego

Orlik. Podwyższenie siatki od ul. Gałczyńskiego

Ustawienie tablicy nekrologowej na ul. Norwida

Ustawienie tablicy nekrologowej na ul. Norwida

Wspierano mieszkańców w walce o remont ul. Podgórskiej

Wspierano mieszkańców w walce o remont ul. Podgórskiej

Wspierano mieszkańców w staraniach o remont ul. Lisiej

Wspierano mieszkańców w staraniach o remont ul. Lisiej

Wspierano mieszkańców w staraniach o odwodnienie posesji przy ulicach Chemiczna, Azotowa, Witosa

Wspierano mieszkańców w staraniach o odwodnienie posesji przy ulicach Chemiczna, Azotowa, Witosa

Przesłano uwagi do projektu organizacji ruchu w Osiedlu

Przesłano uwagi do projektu organizacji ruchu w Osiedlu

góra strony


Wspierano mieszkańców w procesie konstruowania Studium Planu Zagospodarowania :


Zapis o potrzebie Północnego Obejścia ZA od ul. Czystej do ul. Chemicznej, dla pojazdów ciężarowych

Zapis o potrzebie Północnego Obejścia ZA

Pozostawienie przeznaczenia działki za MCS jako Usługi Sportowe

Pozostawienie przeznaczenia działki za MCS jako Usługi Sportowe

Przeznaczenie działek Świerczkowa pod zabudowę mieszkaniową, zabudowa w enklawach

Przeznaczenie działek Świerczkowa pod zabudowę mieszkaniową

Łąka przy ul. Norwida. Zieleń Parkowa

Łąka przy ul. Norwida

Wspomagano wnioskodawców Funduszu Obywatelskiego 2014

Wspomagano wnioskodawców Funduszu Obywatelskiego 2014

góra strony


Zgłoszono sprzeciw :


Nadmiernej wycince drzew przy budowie „Ronda Chemików”

Nadmierna wycinka drzew przy budowie RONDA CHEMIKÓW

Budowie drogi dojazdowej do Lidla od strony Osiedla mieszkaniowego

Droga dojazdowa do Lidla od strony Osiedla mieszkaniowego

Likwidacji przystanku Topolowa - Kwiatkowskiego

Przystanek Topolowa - Kwiatkowskiego

Przesłano uwagi do projektu przebudowy ul. Kwiatkowskiego

Krzysztof Madej
Dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji UMT

W imieniu Zarządu Rady Osiedla nr 8 „Mościce” zgłaszam uwagi do wstępnego projektu przebudowy ulicy Kwiatkowskiego. Uważamy, że rezygnacja z przebudowy ul. Kwiatkowskiego na rzecz podjęcia działań zapisania, zarówno w projekcie budżetu oraz w prognozie finansowej, realizacji zapisu uchwalonego w Studium Planu Zagospodarowania … czyli rozpoczęcia prac nad budową drogi łączącej ul. Czystą z ul. Chemiczną, z ominięciem ZA od strony północnej, byłaby konstruktywnym podjęciem działań na rzecz wniosków mieszkańców Mościc. Zaprojektowanie takiego rozwiązania zgodne byłoby z wieloletnimi postulatami mieszkańców o odciążenie ulic Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów, Chemicznej, Zbylitowskiej, od ciężkiego ruchu samochodów w Osiedlu.

Po zapoznaniu się z upublicznionym projektem przebudowy ulicy Kwiatkowskiego, Zarząd Rady Osiedla nr 8, zauważa niepokojące w nim zapisy. Nie zgadzamy się, na: Na likwidację ok. 130 drzew, szczególnie po stronie południowej planowanej drogi Na likwidację przystanku autobusowego Kwiatkowskiego - Topolowa. Uwzględniając potrzebę istnienia tego przystanku należy zaprojektować tzw. „by pass” pomiędzy drzewami i usytuowanie go przy projektowanym chodniku. (Przesunięcie istniejącej zatoki przystankowej) Na likwidację ponad połowy wybudowanego w Październiku 2012 roku skweru im. R.Wowkonowicza. Uważamy, że projektowane rondo może być z powodzeniem zastąpione skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, z dodatkowymi pasami do skrętów w lewo i w prawo. Likwidacja skweru będzie przejawem jawnej niegospodarności. Na zmniejszenie miejsc parkingowych tzw. „Zajezdni”. Prosimy Pana o zapewnienie Radzie Osiedla dalszego udziału w konsultacjach w sprawie projektu przebudowy ul. Kwiatkowskiego.góra strony