Podsumowanie roku 2017


Rada Osiedla nr 8 „Mościce” dziękuje Gminie Miasta Tarnowa za zrealizowanie zadań zaplanowanych w 2017 roku z przydzielonych Radzie funduszy.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Dyrektora Mariana Ogrodnika i Zarządu Dróg i Komunikacji. Dziękujemy Panu Dyrektorowi Marcinowi Sobczykowi i pracownikom Wydziału Kultury za pomoc w organizacji Święta Niepodległości.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Tomaszowi Kapturkiewiczowi i panu Sebastianowi Szafarzowi z Tarnowskie Centrum Kultury za szczególną pomoc w organizacji Dni Mościc.

Dziękujemy Wydziałom Urzędu Miasta Tarnowa za wszelką pomoc w pracy społecznej dla dobra naszej dzielnicy Mościce.