"Pal czysto w piecu"


Na spotkaniu w dniu 22 marca poruszono wiele ważnych tematów dotyczących ogrzewania domów, spalania paliw stałych, szeroko poruszono problem smogu. Przedstawiono obowiązujące uregulowania prawne i normy zawarte w ustawie antysmogowej, a także dotyczące eksploatacji kotłów C.O.. Omówiono również możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu ekologicznych pieców. Dokładnie omówiono proces spalania węgla metodą "od góry", który daje ok. 30% oszczędności opału i pozwala ograniczyć ok. 50% emisji szkodliwych substancji tworzących smog.

Przedstawiciele MPEC zapoznali zebranych z możliwościami podłączenia domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej. Poruszono w zarysie kwestię opłacalności takiego połączenia od strony ekonomicznej, które jest sprawą do oceny indywidualnej, gdyż uzależnione jest od wielu czynników, także od izolacji termicznej budynku. Ustalono, że dalsze prace zmierzające do podłączenia dalszych domów będą inspirowane przez Radę Osiedla.

Wszystkich Mieszkańców naszej dzielnicy zainteresowanych podłączeniem swoich domów do sieci ciepłowniczej MPECu, zwłaszcza osoby, które wyraziły taką wolę i są ujęte w spisie z 2014 r. prosimy o kontakt z Radą Osiedla w siedzibie przy ulicy Chemicznej 2 każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 17.30 - 19.00.

Jeżeli taka będzie wola mieszkańców, Rada Osiedla będzie dążyć do nasilenia działań zmierzających do jak najszybszej rozbudowy sieci ciepłowniczej w naszej dzielnicy.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg
09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg
góra strony