Do 8 grudnia potrwają konsultacje z mieszkańcami osiedla Mościce w sprawie przyłączenia do terenu Tarnowa południowej części Kępy Bogumiłowickiej, leżącej na wschód od Dunajca i na południe od torów kolejowych, na przedłużeniu ulicy Czarna Droga.Więcej na stronach UM Tarnowa

Uchwała Nr XLIV/445/2017 Rady Miejskiejw Tarnowiegóra strony