Komu Mościce zawdzięczają brak realizacji potrzeb mieszkańców?
Fragment Protokołu nr 25/2012 z posiedzenia Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej

Członkowie Komisji:

Wnioski stawiane przez Radnych RMT:

  1. Wycofanie budowy ul. Tęczowej z przeznaczeniem środków na remont ul. Podgórskiej. Wniosek radnej Anny Rafińskiej I Komisji RMi SK , Na wnioski złożone do budżetu przez Radę Osiedla nr 8 Mościce, za - 1 (J. Łabno), przeciw - 5, wstrzymało się od głosowania - 0, WNIOSEK ODRZUCONO
  2. Wniosek o przeznaczenie 155 tys. rezerwy na remont ul. Podgórskiej. Wniosek P. Kazimierza Koprowskiego, za - 1 (J. Łabno), przeciw - 5, wstrzymało się od głosowania 0 - WNIOSEK ODRZUCONO
  3. Wniosek o remont ul. Ledóchowskich i Moraczewskiego. Wniosek radnej A. Rafińskiej i Komisji RMi SK Na wnioski złożone do budżetu przez Radę Osiedla nr 8 Mościce; za - 1 (J. Łabno), przeciw - 5, wstrzymało się od głosowania - 0, WNIOSEK ODRZUCONO
  4. Wykonanie miejsc parkingowych przy Mościckiej Fundacji Kultury. Wniosek radnej A. Rafińskiej i KRMi SK Na wnioski złożone do budżetu przez Radę Osiedla nr 8 Mościce; Komisja Ekonomiczna ODRZUCIŁA wniosek bez głosowania
  5. Realizacja budowy miejsc parkingowych w Mościcach - ul. Traugutta. - Wniosek Kazimierza Koprowskiego. Na wnioski złożone do budżetu przez Radę Osiedla nr 8 Mościce ; za - 1 (J. Łabno), przeciw - 5, wstrzymało się od głosowania - 0, WNIOSEK ODRZUCONO

Powyższe, odrzucone na Komisji Ekonomicynej RM wnioski zostały ponownie zgłoszone i poddane pod głosowanie na Sesji RM. Głosami koalicji PO i KW R. Ścigały "Tarnowianie", zostały jednak odrzucone.

góra strony