Photo story


Na tej stronie będziemy prezentować zdjęcia poświęcone naszej Dzielnicy nadesłane przez Internautów.

Photo story 01 Photo story 02

REGULAMIN

  1. Materiał do umieszczenia musi być przysłany w wersji elektronicznej. Akceptowane są formaty pliku: jpg lub png, w rozmiarach nie mniejszych niż 1024x768, wielkość pliku nie większa niż 3 MB na jedno zdjęcie. Należy wskazać imię i nazwisko autora, którym ma być opisany materiał do umieszczenia na stronach serwisu Rady Osiedla.
  2. Przysyłający zdjęcie (zdjęcia) ma do niego (do nich) prawa autorskie i wyraża zgodę na ich publikację na stronach www.moscice-osiedle.org.pl
  3. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tych praw.
  4. Materiały wobec których istnieje podejrzenie naruszenia praw nie będą umieszczane na naszych stronach, a jeśli były już opublikowane zostaną usunięte.
  5. Administrator strony decyduje o umieszczeniu zdjęcia, czasie i ilości wyświetleń oraz o ich usunięciu, bez powiadamiania autora.
  6. Właściciele zdjęć nie tracą praw do swoich prac.
  7. Otrzymane prace nie zostaną nigdzie wykorzystane bez zgody ich autorów i mogą zostać skasowane na ich pisemne (e-mail) żądanie.

góra strony