Zrealizowano

Z inicjatywy i staraniem Rady Osiedla „Mościce”, w ostatniej kadencji, wykonano:

 

2015 r.

 1. Zakupiono urządzenia zabawowe dla Żłobka nr 1,
 2. Wykonano chodniki przy u. Skrzetuskiego
 3. Wykonano przepust pod ul. Mokrą,
 4. Wykonano alejkę w Parku im. Kwiatkowskiego od przystanku autobusowego,
 5. Wykonano bariery energochłonne przy rowie w okolicach ulicy Pszennej i Mokrej,
 6. Wykonano oznakowanie miejsc postojowych i innych na ul. Zbylitowskiej w okolicach Poczty, od ul. Topolowej do wjazdu do przedszkoli,

2014 r.

 1. Tablica nekrologowa przy ul Norwida 16, wsparcie budowy kanalizacji przy ul. Mokrej,
 2. Odtworzenie ścieżek ziemnych na skwerze – ul. Jarzębinowa,
 3. ul. Kolejowa – wyrównanie poziomu jezdni z krawężnikami wjazdów do posesji,
 4. Remont jezdni i zatoki postojowej przy bloku Kasztanowa 9,
 5. ul. Traugutta-Ułożenie 3 przejść przez trawnik od zach. strony jezdni,
 6. Zespół Szkół Sportowych- sprzęt nagłaśniający,
 7. Wykonanie tablic informacyjnych RO,
 8. Kosze na śmieci na osiedlu,
 9. Ulica Kmicica – Remont chodnika,
 10. Przejście od Ks. Indyka – Akacjowej – oświetlenie i ławka,
 11. Ul. Turystyczna – Poprawa nawierzchni,
 12. Remont ul. Armii Krajowej,
 13. Wymiana chodnika na części ul. Topolowej,
 14. Powrót przystanku na ul. Kwiatkowskiego – Topolowa,
 15. Przebudowa ul. Akacjowej,
 16. Zablokowanie budowy drogi dojazdowej do „Liedl’a”,
 17. Remont odwodnienia dojazdu do działek,
 18. Poprawa ścieżek i metaloplastyki w parku,
 19. Przejście dla pieszych ul. Zbylitowska,
 20. Sprzeciwienie się likwidacji drzew przy ul. Pszennej,
 21. Opiniowanie organizacji ruchu (objazdów),
 22. Ustawienie przystanku na ul. Sienkiewicza,

2013 r.

 1. Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 33,
 2. Remont części chodnika i zatoka parkingowa, ul.ul Ks.Indyka – Langiewicza,
 3. Wykonanie barier przy rowie naprzeciw Cmentarza,
 4. Remont ziemnej nawierzchni parkingu koło cmentarza,
 5. Wykonanie barier energochłonnych na ul. Dunajcowej,
 6. Progi zwalniające na ul. Sienkiewicza,
 7. Słupek przy progu na ul. Norwida,
 8. Projekt oznakowania ulic (os. Za torem),
 9. Bariery ograniczające wypadki przed „Biedronką”,
 10. Wspomaganie remontu ul. Podgórskiej,
 11. Współudział w projektowaniu przebiegu Linii Autobusowych w Osiedlu,
 12. Współprojektowanie zadrzewienia Osiedla,
 13. Przejście dla pieszych w ok. Cmentarza,
 14. Podwyższenie siatek ogradzających Orlika,
 15. Tablica nekrologowa przy ul Norwida 16, wsparcie budowy kanalizacji przy ul. Mokrej,
 16. Monitorowanie kratek kanalizacji opadowej

2012 r.

 1. Przebudowa chodnika na ul. Czerwonych Klonów,
 2. Remont odcinka jezdni na ul. Kasztanowej,
 3. Budowa zatok parkingowych na ul. Langiewicza,
 4. Oznakowanie ul. Jaśminowej.

Ponadto:

 1. Skutecznie przeprowadzono akcję Uwag mieszkańców do nowego Studium Zagospodarowania Miasta:
  • pozostawiono działki za CSM, jako tereny do użytku Usług Sportowych,
  • działki na Świerczkowie pozostawiono, jako tereny Zabudowy Mieszkaniowej,
  • na Łące przy u. Norwida wprowadzono na wniosek mieszkańców pas „Usług”,
  • do Studium wprowadzono zapis o potrzebie przeprowadzenia obejścia drogowego północną stroną ZA,
 2. Monitorowano budowę „Strefy Aktywności Tarnowian” ośrodka rekreacji ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,