Nowe Studium Planu Zagospodarowania


Podczas III części sesji w dniu 2014-09-25 Rada Miejska uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa.

Było to już trzecie podejście do uchwalenia tego jednego z najważniejszych dokumentów, który na najbliższe kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat - wskazuje kierunki dalszej rozbudowy miasta.

Dla mieszkańców Mościc najważniejsze były problemy dotyczące tej właśnie dzielnicy.

Dzięki staraniom Radnej Anny Rafińskiej, radnych miasta oraz uwag mieszkańców i Rady Osiedla, przegłosowano najważniejsze zmiany w proponowanym projekcie Studium. A to:

Zadaniami dla przyszłych radnych z Mościc, wyłonionych w następnej kadencji będzie dbanie o zgodne ze Studium uchwalenie Planów Zagospodarowania dzielnicy i dbanie o realizacje zawartych tam decyzji.

Gdyby wcześniej wprowadzono przegłosowane podczas minionej Sesji RM, projekty dotyczące przebiegu obwodnic Mościc, nie było by dziś kłopotów i utrudnień z komunikacją w przypadku remontu i budowy wiaduktów kolejowych.


Obwodnica Północna ZA
Obwodnica Północna ZA
Usługi Sportowe za MCS
Usługi Sportowe za MCS
Zabudowa w enklawach na Świerczkowie
Zabudowa w enklawach na Świerczkowie
Łąka na Norwida, Zieleń Parkowa z pasem usług
Łąka na Norwida, Zieleń Parkowa z pasem usług


góra strony