100-lecie odzyskania Niepodległości

Rada Osiedla dziękuje Dyrekcji Zakładów Azotowych Grupy Azoty SA w Tarnowie-Mościcach za pomoc w organizacji Święta Niepodległości, dziękujemy Orkiestrze Dętej, Miejskiemu Zarządowi Cmentarzy, Urzędowi Miejskiemu a szczególnie Wydziałowi Kultury i Panu Tomaszowi Lizakowi, grupie Rekonstrukcji Historycznej z Bochni i Gorlic pod komendą Pana Jarosława Przybyło, Dyrekcji , nauczycielom, dzieciom i młodzieży naszych przedszkoli i szkół, Towarzystwu Przyjaciół Mościc, Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich, wielkie słowa uznania i podziękowań dla Straży Miejskiej, szczególne podziękowania dla ks. Proboszcza ks.Dr. Jacka Nowaka i księży naszej parafii, Bóg Zapłać. Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości.